แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

รายการประชุม

*ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม CLICK ปุ่มด้านท้ายรายการ
#วันที่เวลาเริ่มประชุมชื่อการประชุมสถานที่
12020-02-1808:00 AMการประชุมสารสนเทศสัญจรห้องประชุม Conference รพท. แพร่
22020-02-1308:00 AMการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากข้อมูลห้องประชุม ชมสักงาม ชั้นที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
32020-02-1108:30 AMการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “How to implement OKRs” ห้องประชุมธรรมโกศัย ชั้น ๒ สสจ.แพร่