แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

รายการประชุม

*ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม CLICK ปุ่มด้านท้ายรายการ
#วันที่เวลาเริ่มประชุมชื่อการประชุมสถานที่
12019-09-2608:30 AMประชุมสรุปผลการนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) ของ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
22019-08-0910:00 AMประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2562ห้องประชุม 113 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อ.เมือง จ.แพร่