2021-04-13 รายการประชุม
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายการประชุม

*ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม CLICK ปุ่มด้านท้ายรายการ
#วันที่เริ่มการประชุมวันที่สิ้นสุดการประชุมเวลาเริ่มประชุมชื่อประชุมสถานที่
12021-04-232021-04-2308:30 AMนิเทศงาน คปสอ. เช้า รพร.เด่นชัย บ่าย รพ.สูงเม่น วันที่ 23 เม.ย. 6423 เม.ย. 64 เช้า ห้องประชุม รพร.เด่นชัย /บ่าย รพ.สูงเม่น
22021-04-222021-04-2208:30 AMนิเทศงาน คปสอ.วังชิ้น /บ่าย คปสอ.ลอง วันที่ 22 เม.ย. 6422 เม.ย. เช้า รพ.วังชิ้น /บ่าย รพ.ลอง
32021-04-212021-04-2108:30 AMนิเทศงาน คปสอ.สอง/คปสอ.ร้องกวาง วันที่ 21 เม.ย. 6421 เม.ย. เช้า รพ.สต.นาหลวง อ.สอง/บ่าย คปสอ.ร้องกวาง
42021-03-292021-03-2908:30 AMนิเทศงาน คปสอ.เมืองแพร่/ คปสอ.หนองม่วงไข่ วันที่ 29 มี.ค. 6429 มี.ค. เช้า รพ.สต.เหมืองหม้อ /บ่าย รพ.สต.หนองม่วงไข่
52021-03-222021-03-2201:30 PMการสร้าง API รองรับการแลกเปลี่ยน OP Visit & ERP Back Office ระหว่างอำเภอณ ห้องประชุมแพรห้อมคราม ชั้น 8 โรงพยาบาลแพร่
62021-03-192021-03-1901:00 PMประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ห้องประชุมธารน้ำยม สสจ.แพร่
72020-09-0109:00 AMประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดในการจัดทำแผน และติดตามประเมินผล ห้องประชุม ธรรมโกศัย ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่